siteindex plan 1

Ljud/

 

Musik o ljud

Musik innehåller mycket och måste därmed uttryckas i flera olika format.

Radio är härligt eftersom det är så direkt, men tidningar har den fördelen att man kan göra längre analyser...

SR.
- Bank
- Bommen
- Spräckel
- Special

Lyssna..
- index

Tidningar.
- Schlager/Slitz
- Xtra
- Base One
- OPtion
- Underground

musik.

Klicka på bild för ytterligare nivåbyten.