siteindex plan 1

DVD.
- intervju DVD-chef
Michael Stadford
Columbia Tristar

Seamus Blackley inför Europalanseringen av Xbox 2001. Det var han som övertalade Bill Gates att tillverka konsolen.
Klicka på bild för ytterligare nivåbyten.

 

Branschbevakning inom olika sektorer

Det känns naturligt att skapa ett eget samlat utrymme för den här speciella typen av journalistik.

Film, spel, musik och datorer (och IT på företagsnivå) kräver sina särskilda förkunskaper och analyser för att betyda något för sin målgrupp.

Det handlar alltså om annat än vad vanliga konsumenter är intresserade av att läsa.

Musik.
- Schlager/Sz

IT/Företagsnivå.
- IT pro
- Computer Sweden
- Datormagazin
- Div datapress

Bonuslir.
- insides
Microsofts
lansering
av Xbox

Bransch.

Spel.
- Manual
- Topp40
- SuperPower
- SuperPlay
- Rateko&Foto