siteindex plan 2
IBM använder inte labbråttor när man utvecklar sina Microdrives.
Lexmark har alltid lagt en tyngdpunkt på formgivning, även för företag.

Datormagazin.
- telemetri F1

 

IT på företagsnivå är något helt annat än pc hemma.

Leverantörernas lösningar för företagen kräver en insikt i dels hur systemen ser ut i företagen, dels vad de nya lösningarna kan medföra i intjänad tid och pengar.

Jag har bevakat utvecklingen sedan slutet av 1980-talet, med start från stordatornivå över till dagens mer pc-baserade företagsystem.

IT pro bevakar datorlösningar etc från ett företagsperspektiv. Tidningen finns kvar, trots att förlaget kursade.
F1 Jaguar-stallet utnyttjade HP:s sponsring bl a till telemetri. [klicka till artikeln]

Div
datorpress

ITpro.

Bransch. IT/Ftg.

Computer Sweden .
- Lexmarks
vision om
framtidens
skrivare