siteindex plan 3

 

Datorrelaterade publikationer

Min väg in i datorvärlden gick via stora datorer i IBMs 370/390-värld, och SAA, DB2 etc. Det blev stort fokus på systemutveckling och transaktions-hantering samt hur systemen kunde integreras i stora organisationer.

Här intill finns några exempel på det jag producerat.

IT-Ftg.
- Div data-
press

IDG:s Corporate Computing hade större företag som målgrupp i 90-talets mitt. Och RAD - Rapid Application Developement var en inspirerande väg att snabbt bygga tillämpningar. Leif Wretholm på Stadshypotek visste hur.
Datateknik. Jag skrev om stordatorsystem och miniadatorer hos banker, försäkringsbolag, flygbolag, petroliumindustri etc.
MacWorld mognade i rapporteringen kring datorn som för många blev en religiös övertygelse. Men istället för att bli skitfånig försökte redaktionen visa hur man kan använda Mac även i större företagsproduktion.
Vid sidan av "Stordatorspecialen" startades även ett nyhetsbrev för företagens framväxande pc-organisation. Detta fick vid starten namnet "Peer" innan det tydligare införlivades i ExB-konceptet.
Magnus Westers inflytelserika nyhetsbrev Executive Briefing hade fokus på stora datorer och skrevs för IT-chefer, inköpare, dataavdelningar etc. 1988-97.