spel & multimedia [klicka]
Computer Sweden är förlaget IDGs flaggskepp och husorgan för många i IT-branschen. En del av hemligheten är att tidningen görs med stor spännvidd.

Har man aptit på området går det att både läsa och publicera sig inom allt från säkerhetssystem och databashantering till industridesign, datorspel och multimedia. Ämnen som undertecknad gärna skriver om.

Sam
arbetet inleddes redan 1994. Några redaktörsbyten och en sviktande marknad för annonser medförde en tids tystnad. Men idag är vi igång igen.
Computer Sweden
it företag [klicka]

På de följande sidorna finns länkar till en del av mina texter i tidningen. Uppdelat på teman som:

it företag
nyheter & teknik
spel & multimedia
forskning & design
totalindex cs

forskning & design [klicka]
nyheter & teknik [klicka]