^top

Komputer för alla - DVD

Komputer För Alla Nr 13 - 2001

Komputer För Alla Nr 4 - 2001
Komputer För Alla Nr 1 - 2001
Komputer För Alla Nr 11 - 2001

Här är ett urval på DVD-film jag skrev på nyhetsplats med start 2001.

Redaktionen hyste en början stor tveksamhet eftersom DVD som mediabärare ansågs vara för mycket i sin barndom och framförallt inte ha så mycket med datorer att göra.

Det visade sig dock att just datorerna var det som fick DVD in i hemmen genom att de utrustades med DVD-läsare - något som i början var extremt dyrt att köpa separat.

Datorn banade även väg för hembioanläggningarna...

Komputer För Alla Nr 2 - 2001
Komputer För Alla Nr 3 - 2001
Komputer För Alla Nr 14 - 2001
Komputer För Alla Nr 5 - 2001
Komputer För Alla Nr 1 - 2002
Komputer För Alla Nr 10 - 2001
Komputer För Alla Nr 16 - 2001
Komputer För Alla Nr 9 - 2001
Komputer För Alla Nr 15 - 2001
Komputer För Alla Nr 4 - 2002
Komputer För Alla Nr 5 - 2002
Komputer För Alla Nr 7 - 2001
Komputer För Alla Nr 8 - 2001
Komputer För Alla Nr 12 - 2001

Bild.
- DVD

2002
Komputer För Alla Nr 2 - 2002
Komputer För Alla Nr 7 - 2002
Komputer För Alla Nr 8 - 2002
Komputer För Alla Nr 9 - 2002
Komputer För Alla Nr 10 - 2002
Komputer För Alla Nr 12 - 2002
Komputer För Alla Nr 13 - 2002
Komputer För Alla Nr 14 - 2002
Komputer För Alla Nr 15 - 2002
Komputer För Alla Nr 16 - 2002
Komputer För Alla Nr 1 - 2003
Komputer För Alla Nr 2 - 2003
Komputer För Alla Nr 3 - 2003
Komputer För Alla Nr 4 - 2003
2003
Komputer För Alla Nr 5 - 2003